Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Sandomierz oferuje niezapomniane przeżycia wszystkim rodzajom turystów. Dla osób, które potrafią docenić piękno i wyjątkowość wiekowych zabytków pisanych, najistotniejszym punktem na mapie zwiedzania będzie niewątpliwie Biblioteka Diecezjalna. Mieści się ona w jednym ze skrzydeł klasztoru, należącego do zgromadzenia benedyktynek. Przechowywane są tutaj niezwykle cenne, autentyczne eksponaty literackie lub mające walory praktyczne (na przykład dokumenty administracyjne). Najstarsze z nich to oczywiście średniowieczne rękopisy – wśród nich poczesne miejsce zajmuje pochodzący z XV wieku tekst Bogurodzicy. Kolejne pod względem wieku są inkunabuły, czyli najstarsze książki, datowane na drugą połowę XV wieku. Biblioteka opiekuje się także nowszymi starodrukami. Zbiory pochodzące z XIX i XX stulecia mają formę nie tylko wydań zwartych, ale też fotografii, mikrofilmów i map. Wizyta w Bibliotece to okazja do niezwykłej podróży w czasie. Dodatkową atrakcją jest możliwość wysłuchania organizowanych tu krótkich wykładów na temat historii druku i powstawania książek. Władze biblioteki planują także organizowanie wystaw tematycznych, które mogłyby przybliżyć gościom dziedzictwo kulturowe, pozostawione przez poprzednie epoki. W skład barokowego kompleksu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała, który również warto przy okazji odwiedzić.