Fokarium największa atrakcją Helu

Fokarium największa atrakcją Helu

Każda osoba, która przyjeżdża do Helu odwiedza Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium jest placówką naukowobadawczą. Turyści uwielbiają to miejsce. Jest ono idealne nie tylko dla dzieci. Chętnie miejsce to odwiedzają także dorośli. Warto wiedzieć, że w wyznaczonych godzinach przeprowadza się pokazy z udziałem fok. W wyznaczonych godzinach goście mogą obejrzeć to jak się karmi foki. Jeśli chodzi o powierzchnię fokarium to warto wiedzieć, że składa się ono z kompleksu trzech basenów. Oprócz tego na terenie fokarium mieści się również kilka małych basenów, które służą do separacji. Przebywają w nich przede wszystkim osobniki młode oraz osobniki chore. Oprócz tego do fokarium przylega również sala seminaryjne oraz laboratoria. Fokarium prowadzi działalność naukową. Jej celem jest przede wszystkim odtworzenie kolonii foki szarek w akwenie południowego Bałtyku. Jeśli chodzi o foki to wszystkie z nich pochodzą właśnie z Bałtyku. Turystów prosi się także o to, aby w momencie kiedy zauważą jakiegoś osobnika od razu poinformowały fokarium o tym fakcie. Inne cele funkcjonowania fokarium to powiększanie infrastruktury dydaktycznej placóki, rewitalizacja funkcji miasta Hel, odtworzenie lokalnego ekosystemu. Ważne jest także pogłębianie badań nad grupą ssaków morskich wszelkich gatunków.