Łódź prawie jak Hollywood

Łódź prawie jak Hollywood

Od 28 maja 1998 roku Łódź ma swoją aleję gwiazd, taką jaką można spotkać w Hollywood. Tego właśnie dnia w chodniku na ulicy Piotrowskiej wmurowano pierwszą gwiazdę z nazwiskiem aktora Andrzeja Seweryna. Gwiazdę dla niego zaprojektował artysta Andrzej Pągowski. Późniejsze gwiazdy zostały wmurowane i stworzone na wzór właśnie tej pierwszej. Jeśli chodzi o pomysł utworzenia alei gwiazd to wpadł na niego znany polski reżyser, Juliusz Machulski. Kapituła alei mieści się przy Muzeum Kinematografii oraz Wyższej Szkole Filmowej. To tam wybierani są kolejni artyści, których gwiazda zdobić będzie ulicę Piotrowską. Odsłonięciu każdej kolejnej gwiazdy towarzyszy mała uroczystość. Najpierw artysta i organizatorzy całej akcji zbierają się i wmurowują gwiazdę, a następnie przenoszą się do Muzeum Kinematografii, gdzie organizowany jest pokaz filmów tego artysty. Przechadzając się ulicą Piotrowską w chodniku dostrzec możemy gwiazdy wielu wybitnych, polskich reżyserów takich jak Stanisław Bareja, Jerzy Bossak, Wojciech Jerzy Has, Aleksander Ford, Jerzy Hoffman, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Juliusz Machulski, Janusz Majewski, Janusz Morgenstern, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Stanisław Różewicz. Wśród gwiazd aktorów dostrzec można między innymi gwiazdy Krystyny Jandy, Cezarego Pazury, Marka Kondrata czy Krzysztofa Kowalewskiego.