Łysa Góra

Łysa Góra

Na przestrzeni od VIII do IX wieku Łysa Góra była jednym z ośrodków pogańskiego kultu. Z tych czasów pochodzą otaczające to kultowe miejsce pozostałości umocnień. W chwili obecnej Łysa Góra, czy inaczej Święty Krzyż, słynie jednak z czegoś zupełnie innego. Otóż na szczycie Łysej Góry w XII wieku zostało wzniesione opactwo benedyktynów. W wieku XIX w budynkach klasztornych znajdowało się ciężkie więzienie. Obecnie do zabudowań klasztornych powrócili zakonnicy, nie jest to jednak zakon benedyktynów, ale misyjny zakon oblatów. Nazwa „Święty Krzyż” związana jest z przechowywanymi w klasztorze relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Stolicą Ziemi Świętokrzyskiej są Kielce. O czasach świetności tego miasta przypomina między innymi pochodzący z XVII wieku pałac biskupi. W niedalekiej odległości od miasta znajduje się inna atrakcja turystyczna regionu – ruiny zamku w Chęcinach. Zamek ten w czasach swej świetności, czyli w wieku XIII, miał charakter zamku obronnego. W samych Chęcinach warto zobaczyć między innymi zespół klasztorny. Niedaleko Chęcin czeka nas jeszcze jedna atrakcja: jaskinia Raj. Jaskinia ma bardzo bogatą szatę naciekową, szczególnie piękne są znajdujące się w jaskini stalagmity i stalaktyty. W trakcie prowadzonych w niej badań zostały odkryte ślady neandertalczyka. Jaskinia Raj jest jedną z licznych na Kielecczyźnie jaskiń krasowych. Jaskinia została udostępniona dla turystów jeszcze w latach 70tych minionego wieku. Za pośrednictwem strony internetowej Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry” istnieje możliwość dokonania wcześniejszej rezerwacji biletów wstępu do jaskini.