Nałęczów

Nałęczów

Historia Nałęczowa sięga bardzo odległych czasów, bo aż przełomu VIII i IX wieku. Wówczas założono tu gród, znany przez długi czas jako Bochotnica. Decyzję o założeniu osady ułatwiły znacznie sprzyjające warunki naturalne, skupiające się głównie na obronnym ukształtowaniu terenu – nad okolicą góruje bowiem znaczne wzniesienie. W XIV wieku ulokowano tu wieś na prawie niemieckim, a sama miejscowość przechodziła przez ręce kolejnych możnych właścicieli ziemskich. Dzisiejszą nazwę miejsce to zawdzięcza Stanisławowi Małachowskiemu, który zakupił tutejsze dobra w połowie XVIII wieku. Herbem arystokraty był Nałęcz i stąd właśnie wywodzi się nazwa miasta, obowiązująca do dziś. Nałęczów niewątpliwie usytuowany jest w niezwykle urokliwym miejscu, tereny te bowiem wchodzą w skład Kazimierzowskiego Parku Krajobrazowego, słynącego z pięknych krajobrazów. Istnieje jednak jeszcze inny powód, dla którego Nałęczów jest tak chętnie i tłumnie odwiedzany. Już na początku XIX wieku zorientowano się, że występujące tu wody gruntowe mają wyjątkowe właściwości lecznicze. Do dziś istnieje tu uzdrowisko, specjalizujące się głównie w pielęgnowaniu chorób serca i układu krążenia. Do sławnych kuracjuszy, którzy znajdowali szczególną przyjemność w przebywaniu w Nałęczowie należeli m. in. Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.