Olsztyn – największe miasto Mazur

Olsztyn – największe miasto Mazur

Olsztyn to największe miasto na Mazurach. Jadąc na Mazur nie sposób ominąć tego miasta, stad latem w mieście panuje duży tłok. Ale miasto to jest na tyle interesujące, że warto się w nim na trochę zatrzymać. Jednym z najbardziej interesujących zabytków miasta jest zamek Kapituły Warmińskiej. Zamek powstał w wieku XIV, jednym z administratorów dóbr ziemskich będących własnością kapituły warmińskiej był nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik przebywał na zamku w Olsztynie w latach 15161521. Do zamku dojedziemy ulicą Zamkową. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. Zamek jest dostępny od wtorku do niedzieli, w okresie letnim istnieje możliwość zwiedzania zamku bezpłatnie. Bezpłatnie można zamek zwiedzać w niedzielę, w którą trzeba sprawdzić w siedzibie muzeum. Innym cennym zabytkiem Olsztyna jest zbudowana w XV wieku katedra pod wezwaniem świętego Jakuba. Świątynię można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 17, w niedziele i dni świąteczne świątynia udostępniana jest dla zwiedzających w godzinach od 15 do 17. Bardzo interesujące jest także Stare Miasto w Olsztynie. Jego sercem jest rynek, który otaczają XVIIi XVIIIwieczne kamieniczki. Najstarsza kamienica to Dom Burmistrza zbudowany w wieku XIV. W Olsztynie znajduje się także planetarium.