Sandomierski Kościół świętego Jakuba

Sandomierski Kościół świętego Jakuba

O historycznym wpływie zakonów na rozwój kulturalny średniowiecznych miast nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ świadczy o tym historia. Interesujące jest natomiast śledzenie perypetii konkretnych zgromadzeń zakonnych w danych regionach naszego kraju. Ziemia sandomierska była miejscem, które za siedzibę uznali przede wszystkim dominikanie. Zachowanym do dzisiejszego dnia historycznym pomnikiem ich obecności i działalności jest kościół pod wezwaniem świętego Jakuba w Sandomierzu (wraz z przylegającym do niego zespołem klasztornym). Świątynia ta to nie tylko najstarszy w naszym kraju obiekt sakralny związany z zakonem dominikanów, ale także licząca najwięcej lat budowla ceglana tego rodzaju. Fundatorem budynku był możnowładca Iwo Odrowąż – to z jego inicjatywy w XIII wieku wzniesiono tutejsze zabudowania w stylu romańskim. Warto zaznaczyć, że portal kościoła wzorowany był na wzorach włoskich i należy do najpiękniejszych portali romańskich, zachowanych w Polsce. W XVII stuleciu dobudowano kaplicę, której zadaniem jest upamiętnienie zakonników straconych przez Tatarów podczas jednego z wrogich najazdów (nosząca przez to nazwę Kaplicy Męczenników). Nowszymi nabytkami kościoła są witraże pochodzące z początków XX wieku autorstwa Karola Frycza oraz elementy wystroju ołtarza i prezbiterium.