Skarby Domku Gotyckiego

Skarby Domku Gotyckiego

Dom Gotycki w puławskim parku angielskim nie miał pozostać jedynie interesującym elementem zabudowy ogrodu. Nie można odmówić mu wysokich walorów estetycznych, ale patronująca mu księżna Izabella Czartoryska przewidziała dla tego budyneczku konkretne przeznaczenie. Wiązało się ono bezpośrednio z jej prywatną pasją gromadzenia rzeczy cennych lub mającej w oczach księżny wyjątkowe znaczenie. Dom Gotycki miał być miejscem przechowywania przedmiotów, jakie księżna, zebrała podczas własnych zagranicznych podróży. Z Anglii przywiozła na przykład pamiątki po Henryku VIII czy Cromwellu, a także portret Marii Stuart. Do najcenniejszych tutejszych zbiorów należały autentyczne dzieła sztuki, wśród nich słynne obrazy: Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, Portret młodzieńca Rafaela, Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Przechowywano tu także ważne zabytki pisane, wśród nich Psałterz Puławski, czyli pochodzący z XV wieku zbiór psalmów i kantyków starotestamentowych. Starszym skarbem był jeszcze pochodzący z XIII wieku francuski rękopis poematu alegorycznego Roman de la Rose. Ponadto przechowywano tu szkice obrazujące Puławy (autorstwa Piotra Norblina, nadwornego artysty puławskiego) i okolice oraz rękopisy polskich poetów, w tym Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, czy Stanisława Trembeckiego.