Spływ Kanałem Augustowskim

Spływ Kanałem Augustowskim

Na przepłynięcie całego szlaku prowadzącego po polskiej części Kanału Augustowskiego należy sobie zarezerwować 2 dni. Szla prowadzący Kanałem Augustowskim jest dostępny nawet dla niezbyt wprawionych kajakarzy. Dla kajakarzy udostępniony został odcinek kanału liczący 35 kilometrów, szlak rozpoczyna się we wsi Rygol, kończy w Augustowie. W pierwszym etapie należy pokonać 2 śluzy, jedna z nich to śluza o spadku 2,4 m (Sosnówek), druga (Mikaszówka) ma spadek większy, wynosi on 2,8 m. Warto na chwilę zatrzymać się w wiosce, od której wzięła swoją nazwę śluza. We wsi znajduje się licząca ponad 100 lat cerkiew. W sumie wody Kanału Augustowskiego regulowane są 18 śluzami. Poza dwiema wspomnianymi wyżej można pokonać śluzę Perkuć, Paniewo, Gorczycę, Swobodę i wiele innych. Śluza Swoboda o spadku wynoszącym 1,7 m udostępnia jezioro rynnowe o nazwie Studzienicze. Jezioro to w najgłębszym miejscu ma głębokość ponad 30 m. Nad jego brzegiem położona jest miejscowość Studzieniczna. Miejscowość ta słynie przede wszystkim z maryjnego sanktuarium. Sanktuarium zbudowane zostało na niewielkiej wysepce usytuowanej na jeziorze. Do Augustowa można dopłynąć przekraczając śluzę Przewięź. Za śluzą leży Jezioro Białe, to właśnie ono umożliwia dopłynięcie do Augustowa. W trakcie spływu przepływa się także przez Jezioro Gorczyckie.