Zabytki i warownie na Szlaku Orlich Gniazd

Zabytki i warownie na Szlaku Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd bardzo wiele mówi o historii naszych ziem. Obejmuje on dwanaście zamków. Wszystkie znajdują się na malowniczej Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Niestety większość z nich jest w ruinie, ale wciąż są dużą atrakcją turystyczną. Większość z nich powstała za czasów Kazimierza Wielkiego, a zniszczona została w czasie potopu szwedzkiego. Położone najczęściej na wzniesieniach miały strzec naszych polskich ziem przed wrogiem. Szlak zaczyna się na Wawelu, a kończy w Częstochowie. Jednym z najsłynniejszych zamków jest Ojców. Niestety do dzisiaj pozostały jedynie ruiny dawnych murów obronnych, budynków mieszkalnych i wieży wjazdowej. Wśród ruin natkniemy się na figurkę Matki Boskiej, postawioną przez jednego z dawnych właścicieli. Ojców to obecnie jedynie ruina, ale na szczęście możemy podziwiać zachowany zamek w Pieskowej Skale. Postawiony jest on w bardzo niedostępnym miejscu, na skale zwanej przez miejscowych „Dorotką”. Zamek był dość często wykorzystywany jako tło różnych filmów. Między innymi kręcono tutaj niektóre sceny „Janosika” oraz jeden z odcinków „Stawki większej niż życie”. Niezwykle malowniczymi i pięknymi ruinami są ruiny zamku rycerskiego w Ogrodzieńcu. Został on wzniesiony na najwyższym wzgórzu Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Potężne ruiny zyskały miano Skalnego Miasta.