Zwiedzając Lubelszczyznę

Zwiedzając Lubelszczyznę

Zwiedzając Lubelszczyznę nie sposób nie zajrzeć do Lublina. Lublin jest chyba najstarszym miastem regionu, już pomiędzy VIII a IX wiekiem istniała tutaj pierwsza osada. W mieście czekają na turystów piękne zabytki przeszłości, wśród nich charakterystyczna sylwetka zamku z najcenniejszym zabytkiem Lubelszczyzny – kaplicą świętej Trójcy. Wnętrze kaplicy pokrywają ufundowane w 1418 roku przez króla Władysława Jagiełłę freski w stylu bizantyjskoruskim. Z zamku możemy udać się na lubelskie Stare Miasto pełnym zabytkowych, niezwykle interesujących kamienic. Bardzo szczególnym miejscem na terenie Lublina jest teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Miasto to od lat nazywane jest „perłą polskiego renesansu”, często nazywa się je także „Padwą Północy”. Szczególnie piękna jest zamojska Starówka, jej bardzo charakterystycznym elementem jest sylwetka Ratusza. Z Zamościa wielu turystów kieruje swoje kroki na Roztocze. Na Roztoczu na turystów czeka niezwykle piękna przyroda i fauna chroniona przez Roztoczański Park Narodowy i 4 parki krajobrazowe. Na turystów odwiedzających Roztocze czekają piesze szlaki turystyczne, atrakcją regionu są także spływy kajakowe. Spływy kajakowe organizowane są między innymi na rzece Wieprz i rzece Tanew. Na terenie Roztocza przygotowane zostały nie tylko szlaki piesze, ale także liczne szlaki rowerowe. Podsumowując, Lubelszczyzna jest regionem o bardzo różnorodnych atrakcjach.