Zwiedzamy sanktuarium na Jasnej Górze

Zwiedzamy sanktuarium na Jasnej Górze

Jasna Góra jest najbardziej to najważniejsze sanktuarium maryjne w naszym kraju. Klasztor został zbudowany w XIV wieku, jego fundatorem był książę Władysław Opolczyk. W XVII wieku klasztor został przebudowany, nadano mu wówczas charakter twierdzy bastionowej. Od stuleci klasztor jest celem pielgrzymek z całego kraju oraz z zagranicy. Pielgrzymi pielgrzymują do znajdującego się w klasztorze wizerunku Matki Boskiej nazywanej Czarną Madonną. Obraz Matki Boskiej przechowywany jest w kaplicy budowanej w XV wieku, obraz przesłania wykonana w XVII wieku ze srebrnej blachy kurtyna. Zgodnie z legendą obraz jest dziełem świętego Łukasza Ewangelisty, w rzeczywistości jest to bizantyjska ikona namalowana pomiędzy VI a VIII wiekiem. W ręce braci paulinów ikona trafiła w roku 1384, podarował ją fundator klasztoru książę Władysław Opolczyk. Osoby odwiedzające klasztor skupiają się przede wszystkim na wizycie w kaplicy z cudownym obrazem. Tymczasem na uwagę zasługuje także klasztorny skarbiec, w którym od stuleci ojcowie paulini przechowują wota składane Matce Bożej. Wiele z tych darów to drogocenne skarby, które składali polscy królowie. Nie brakuje tutaj także darów zwykłych ludzi, szczególne wrażenie robią dary, które złożyli byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Jednym z tych darów jest zrobiony z chleba różaniec.